Asiakaspalvelu Yrityspalvelut Kaleva Oy
Arvonnan säännöt
Oma Kaleva
Facebook Twitter Instagram

Arvontasäännöt

Kalevan kuukausiarvonnat ja matkalahjakortin arvonta kestotilaajille vuonna 2016

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Kaleva365 Oy, Lekatie 1, 90150 Oulu. (Jäljempänä järjestäjä)

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan osallistuvat kaikki, jotka ovat Kalevan kestotilaajia arvontahetkellä. Kalevan työntekijät tai muut lehden etuutena saavat tahot eivät ole oikeutettuja osallistumaan arvontoihin.

3. Arvonnan suorittaminen
100 € lahjakortit arvotaan kuukausittain kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Matkalahjakortti arvotaan 28.12.2016.

4. Kuinka osallistua arvontaan
Arvontoihin ei tarvitse erikseen osallistua. Arvonnat suoritetaan ajantasaisen tilausrekisterin pohjalta.

5. Palkinto
Arvottavia palkintoja ovat 100 € lahjakortit kuukausittain ilmoitettaviin kohteisiin (yht. 12 kpl) ja Matka-Vekan 4000 € arvoinen matkalahjakortti (1 kpl).

6. Palkinnon luovutus / julkisuus
Palkinnon voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja voittajan nimi julkaistaan Kalevassa, kunkin arvonnan suorittamisen jälkeen.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän sekä kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Arpajaisvero / Vaihto
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron palkinnoista. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

9. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.
Osallistumalla arvontoihin osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin.