Asiakaspalvelu Yrityspalvelut Kaleva Oy
Asiakastuki
Oma Kaleva
Facebook Twitter Instagram

Tilausehdot

Yleistä

Kaleva365 Oy:n kustantamaan Kaleva-sanomalehteen voi kuulua lehden lisäksi liitteitä. Kalevaa ei voi tilata ilman liitteitä eikä liitteitä voi tilata erikseen. Osa liitteistä voi olla kaupallisia. Tarkempia tietoja Kalevasta ja siihen kulloinkin kuuluvista liitteistä saa Kalevan asiakaspalvelusta ja yrityspalveluista. Kaleva ilmestyy pääsääntöisesti seitsemänä päivänä viikossa juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Ilmestymättömät päivät ovat tarkistettavissa Kalevan verkkosivuilta osoitteesta www.kaleva.fi/asiakaspalvelu. Tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Kalevan tilauksiin.

Tuotteet

Painettu lehti tarkoittaa tabloidikoossa ilmestyvää sanomalehti Kalevaa.

Kalevan näköislehti on sanomalehti Kaleva digitaalisessa muodossa. Sisältö vastaa painettua sanomalehteä kaikilta osin. Lisäksi siinä voi olla joitakin omia ilmoitussivuja. Mikäli sanomalehdestä tehdään useita erilaisia painoksia, näköislehti vastaa pääpainosta.

Myytävät tuotepaketit

Kaleva-tilaus sisältää painetun lehden ja näköislehdet; Kaleva, Kale!, Koti-Kaleva, teemaliitteet ja kuukausittain vaihtuvat aikauslehdet. Tilaushinta kestotilaus: jokapäiväinen 28 €/kk, perjantai-sunnuntai 23,38 €/kk, lauantai-sunnuntai 20,59 €/kk, maanantai-perjantai 21,79 €/kk. Tilaushinta määräaikainen tilaus: jokapäiväinen 34,33 €/kk, perjantai-sunnuntai 26,47 €/kk, lauantai-sunnuntai 22,87 €/kk, maanantai-perjantai 24,50 €/kk.

Kaleva Digi sisältää näköislehdet; Kaleva, Kale!, Koti-Kaleva, teemaliitteet ja kuukausittain vaihtuvat aikakauslehdet. Tilaushinta kestotilaus 13,90 €/kk, määräaikainen 14,90 €/kk.

Paperilehtitilaus sisältää painetun lehden. Tuotetta ei myynnissä uusille asiakkaille. Tilaushinta kestotilaus: jokapäiväinen 27 €/kk, perjantai-sunnuntai 20,33 €/kk, lauantai-sunnuntai 17,43 €/kk, maanantai-perjantai 21,79 €/kk.

Kaleva Jousto on paperilehden tilaus valitseminasi kalenteripäivinä. Voit valita päiviä tarpeesi mukaan ja muuttaa valintojasi myöhemmin. 100 ja 50 lehden Kaleva Jousto -tilauksen voit käyttää vuoden aikana, 25 lehden Kaleva Jousto -tilauksen kuuden kuukauden aikana. Tilauspäivät valitaan Kalevan itsepalvelu Oma Kalevassa. Tilaushinta Kaleva Jousto 100 lehteä 99 €, 50 lehteä 69 €, 25 lehteä 39 €.

Yritystilaus Kaleva Digiin
Kaleva Digiin voi ostaa yritystilauksen, joka mahdollistaa useamman käyttäjän yhtäaikaisen Kalevan digisisältöjen käytön tietokoneella tai mobiililaitteella. Tunnistautuminen tapahtuu yrityksen IP-osoitteesta. Palvelun hinnoittelu perustuu käyttäjämäärään. Tilaus sisältää näköislehdet; Kaleva, Kale!, Koti-Kaleva, teemaliitteet ja kuukausittain vaihtuvat aikakauslehdet. Näköislehti on tarkoitettu vain yrityksen sisäiseen käyttöön. Kaleva365 Oy pidättää oikeuden sulkea tilaajan tunnuksen käyttöoikeuden, mikäli Kaleva365 Oy epäilee tunnusta käytettävän väärin. Tarjouspyynnöt ja lisätiedot sähköpostilla: asiakaspalvelu@kaleva.fi


Tilausehdot myytäville tuotepaketeille

Tilausehdot Kaleva-tilaus

1. Tilausmuodot

Kestotilaus
Voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilauksesta maksettava hinta jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3 tai 2 kuukautta). Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Mikäli laskutusjaksoja on useampi kuin yksi, lisätään tilaushintaan erälisä 2,75 € laskutusjaksoa kohden. Uuden kestotilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun vähintään kolme arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Kestotilaajan kumppaniedut ovat voimassa vain, jos kestotilaus on voimassa. Kumppanietuja ei voi käyttää, kun jakelunkeskeytys kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden tai vuodessa yhteensä yli kolmen kuukauden ajan. Kumppanietuhintainen digitilaus jatkuu normaalihintaisena, mikäli painetun lehden jakelunkeskeytys kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden. Mikäli kestotilaus on peruutettu, tilaukseen eivät kuulu kestotilaajan kumppaniedut, esim. kumppanikortti ja seinäkalenteri.

Määräaikaistilaus
Voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Mikäli laskutusjaksoja on useampi kuin yksi, lisätään tilaushintaan erälisä 2,75 € laskutusjaksoa kohden. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun. Alle kahden kuukauden pituisia Kaleva-lahjatilauksia voi tilata Pohjois-Pohjanmaan ja Kemi-Tornion alueille ja muille alueille digitilauksena.

Opiskelijatilaus
Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta määräaikais- tai kestotilauksesta. Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja omassa taloudessaan asuvat opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista, opiskelu kestää vähintään 8 kk ja opiskeluajalta ei makseta päivärahaa tai palkkaa. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilausoikeus todistetaan voimassa olevalla opiskelijatodistuksella tai opiskelijakortilla. Kestotilauksen tilanneille opiskelijoille todistuspyyntö lähetetään kerran vuodessa. Tilaus muuttuu normaalihintaiseksi, mikäli todistusta ei palauteta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- tai määräaikaistilauksen ehtoja.

Tilausvaihtoehdot
Kaleva-tilaus voi olla jokapäiväinen (sis. paperilehden ja näköislehden). Tilausvaihtoehtona on myös erilaisia yhdistelmiä, joihin kuuluu näköislehti joka päivä, mutta painettu lehti vain tiettyinä viikonpäivinä.
- painettu lehti ma-pe + näköislehti
- painettu lehti pe-su + näköislehti
- painettu lehti la-su + näköislehti

Tilauksen irtisanominen
Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan kolmen arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinnaston mukainen hinta ja kulloinkin voimassaoleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksetun tilausmaksun, jolloin irtisanomisaika on 30 päivää. Määräajaksi tehtyä tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken tilausjakson. Maksamattomina perutuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

2. Tilausten alkamisaika

Verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/tilaa tai kampanjasivulla tehty tilaus alkaa yleensä asiakkaan niin halutessa jo seuraavana ilmestymispäivänä, myös viikonloppuisin. Asiakaspalvelun kautta arkipäivinä klo 16:een mennessä annettu tilaus voi alkaa seuraavasta ilmestymispäivästä.

3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää painetun Kalevan jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta. Kalevan paperilehden voi halutessaan kääntää myös hyväntekeväisyyteen. Muutokset voi tehdä netissä osoitteessa www.kaleva.fi/omakaleva. Muutoksen saa voimaan seuraavasta ilmestymispäivästä, myös viikonloppuisin. Lehden tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 4 päivää. Kestotilaajan jakelunkeskeytys, joka on vähintään neljän päivän pituinen, siirtää kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajan verran. Määräaikaisissa tilauksissa painetun lehden jakelunkeskeytystä ei hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen aikana voi lukea näköislehteä normaalisti, enintään kolmen kuukauden ajan laskutuskauden aikana. Osoitteenmuutokset ja jakelunkeskeytykset voidaan ilmoittaa myös Kalevan asiakaspalveluun. Arkisin klo 16:een mennessä tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavasta tiistaista alkaen.

4. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta.

5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon tai kampanjaan. Hinnaston mukaiset tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä Kalevassa ja verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu. Kampanjakohtaisesti tilauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tilauksen alkaessa. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset. Kalevalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on merkittävistä palvelutason muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään 30 päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Kalevan asiakaspalveluun. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia eivätkä oikeuta normaaleista irtisanomisehdoista poikkeavaan irtisanomiseen.

6. Vastuu Kalevan toimittamisesta ja painojäljestä

Kaleva pyritään päälevikkialueen taajamissa jakamaan ilmestymispäivinä arkisin klo 6:een mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella Kaleva jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli Kaleva jää Kaleva365 Oy:stä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä Kalevan yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen Kalevan toimittamiseen tai puuttuneen Kalevan hyvittämiseen siirtämällä kestotilauksen seuraavaa laskutuskautta toimittamatta jääneitä Kalevia vastaavalla määrällä tai jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla. Kaleva365 Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Kalevan ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Kaleva edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Kalevan toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kalevan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. Mikäli Kalevan liite jää toimittamatta ja tilaaja viivytyksettä reklamoi asiasta Kalevan asiakaspalveluun, Kaleva toimittaa puuttuneen liitteen tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Kalevalla ei ole liitteen toimittamatta jäämisestä muuta tai laajempaa vastuuta eikä liitteen toimittamatta jääminen oikeuta esimerkiksi tilausajan pidennykseen. Kaleva toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Kaleva ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä Kalevista. Kalevassa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Kaleva ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

7. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

8. Tietosuoja

Kalevan tilaajat ovat Kalevan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Kalevalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Kalevan asiakaspalveluun.

9. Näköislehden käyttö sekä käyttäjätunnistus

Näköislehti on tarkoitettu sen talouden käyttöön, johon paperilehti toimitetaan. Tilaaja käyttää näköislehteä Kaleva-tilillä. Näköislehteä voi lukea Apple Storen tai Google Playn eKaleva-sovelluksilla ja useimmilla verkkoselaimilla. Tilaaja sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksensa salassa ja olemaan luovuttamatta sitä kolmansien osapuolten käyttöön. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan Kaleva365 Oy:lle välittömästi, mikäli tilaaja epäilee tunnuksensa paljastuneen kolmansille osapuolille. Kaleva365 Oy pidättää oikeuden sulkea tilaajan tunnuksen käyttöoikeuden milloin tahansa, mikäli Kaleva365 Oy epäilee tunnusta käytettävän väärin.

10. Tilauksen tekeminen, maksaminen ja alkaminen

Tilaukseen kuuluva näköislehti tarkoittaa käyttöoikeutta näköislehteen tilausjakson ajaksi. Tilauksen tekemisen yhteydessä tilaaja antaa nimi- ja osoitetietonsa, kuten puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, koska sen kautta tilaajalle välitetään palveluun liittyvää tietoa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli tilaajan tiedoissa tapahtuu muutoksia, on tilaajan ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Kalevan asiakaspalveluun tai osoitteessa www.kaleva.fi/omakaleva. Tilaus alkaa halutusta päivästä. Tekemällä tilauksen tilaaja hyväksyy samalla tilausehdot.

11. Palvelun päivittäinen aikataulu

Päivän näköislehti on käytettävissä klo 6:een mennessä Kalevan ilmestymispäivänä.

12. Kalevan oikeus keskeyttää näköislehtipalvelu

Kaleva365 Oy:llä on oikeus keskeyttää näköislehden palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä näköislehden teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kaleva pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kaleva pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

13. Vikojen ja häiriöiden korjaus

Kaleva365 Oy korjaa näköislehtipalvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

14. Vahingonkorvausvelvollisuus

Näköislehden osalta Kaleva365 Oy vastaa ainoastaan tuottamuksellaan tilaajalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Kalevan Oy:n vastuun enimmäismäärä on tilaajan kyseisestä maksullisesta palvelusta maksama hinta. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen Kalevan toimittamiseen tai puuttuneen näköislehden numeron hyvittämiseen jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla. Kaleva ei vastaa tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Kalevalla on oikeus laittaa näköislehti julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.

15. Tilaajan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Tilaaja vastaa itse näköislehden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Kaleva365 Oy:lle tai muille Internetin käyttäjille. Tilaaja vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta. Tilaaja vastaa itse kaikista hänelle näköislehden käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista tai näköislehden käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

16. Ylivoimainen este

Kaleva ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Kalevan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Kaleva noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista. Kalevalla on oikeus tuottaa näköislehtipalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa näköislehtipalvelua, näköislehden sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen näköislehteen liittyvällä verkkosivulla tai tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

Tilausehdot Kaleva Digi

1. Tilausmuodot

Kestotilaus
Voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilauksesta maksettava hinta jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4 tai 3 kuukautta). Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Mikäli laskutusjaksoja on useampi kuin yksi, lisätään tilaushintaan erälisä 2,75 € laskutusjaksoa kohden. Uuden kestotilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun vähintään kolme arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Kestotilaajan kumppaniedut ovat voimassa vain, jos kestotilaus on voimassa. Kumppanietuja ei voi käyttää, kun jakelunkeskeytys kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden tai vuodessa yhteensä yli kolmen kuukauden ajan.

Määräaikaistilaus
Voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Mikäli laskutusjaksoja on useampi kuin yksi, lisätään tilaushintaan erälisä 2,75 € laskutusjaksoa kohden. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun. Alle kahden kuukauden pituisia lahjatilauksia voi tilata digitilauksena Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntiin.

Opiskelijatilaus
Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta määräaikais- tai kestotilauksesta. Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja omassa taloudessaan asuvat opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista, opiskelu kestää vähintään 8 kk ja opiskeluajalta ei makseta päivärahaa tai palkkaa. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilausoikeus todistetaan voimassa olevalla opiskelijatodistuksella tai opiskelijakortilla. Kestotilauksen tilanneille opiskelijoille todistuspyyntö lähetetään kerran vuodessa. Tilaus muuttuu normaalihintaiseksi, mikäli todistusta ei palauteta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- tai määräaikaistilauksen ehtoja.

Tilausvaihtoehdot
Digitilaukseen sisältyy aina näköislehti jokapäiväisenä.

Tilauksen irtisanominen
Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan kolmen arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinnaston mukainen hinta ja kulloinkin voimassaoleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksetun tilausmaksun, jolloin irtisanomisaika on 30 päivää. Määräajaksi tehtyä tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken tilausjakson. Maksamattomina perutuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

2. Tilausten alkamisaika

Verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/tilaa tai kampanjasivulla tehty tilaus alkaa yleensä asiakkaan niin halutessa jo seuraavana ilmestymispäivänä, myös viikonloppuisin. Asiakaspalveluun kautta arkipäivinä klo 16:een mennessä annettu tilaus voi alkaa seuraavasta ilmestymispäivästä.

3. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta.

4. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon tai kampanjaan. Hinnaston mukaiset tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä Kalevassa ja verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu. Kampanjakohtaisesti tilauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tilauksen alkaessa. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset. Kalevalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on merkittävistä palvelutason muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään 30 päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Kalevan asiakaspalveluun. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia eivätkä oikeuta normaaleista irtisanomisehdoista poikkeavaan irtisanomiseen.

5. Vastuu Kalevan toimittamisesta

Mikäli Kaleva jää Kaleva365 Oy:stä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä Kalevan yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen Kalevan toimittamiseen tai puuttuneen Kalevan hyvittämiseen siirtämällä kestotilauksen seuraavaa laskutuskautta toimittamatta jääneitä Kalevia vastaavalla määrällä tai jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla. Kaleva365 Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Kalevan ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Kaleva edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Kalevan toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Mikäli Kalevan liite jää toimittamatta ja tilaaja viivytyksettä reklamoi asiasta Kalevan asiakaspalveluun, Kaleva toimittaa puuttuneen liitteen tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Kalevalla ei ole liitteen toimittamatta jäämisestä muuta tai laajempaa vastuuta eikä liitteen toimittamatta jääminen oikeuta esimerkiksi tilausajan pidennykseen. Kaleva toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Kaleva ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä Kalevista.

6. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

7. Tietosuoja

Kalevan tilaajat ovat Kalevan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Kalevalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Kalevan asiakaspalveluun.

8. Näköislehden käyttö ja käyttäjätunnistus

Näköislehti on tarkoitettu samassa taloudessa asuvien käyttöön. Tilaaja käyttää näköislehteä Kaleva-tilillä. Näköislehteä voi lukea Apple Storen tai Google Playn eKaleva-sovelluksilla ja useimmilla verkkoselaimilla. Tilaaja sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksensa salassa ja olemaan luovuttamatta sitä kolmansien osapuolten käyttöön. Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan Kaleva365 Oy:lle välittömästi, mikäli tilaaja epäilee tunnuksensa paljastuneen kolmansille osapuolille. Kaleva365 Oy pidättää oikeuden sulkea tilaajan tunnuksen käyttöoikeuden milloin tahansa, mikäli Kaleva365 Oy epäilee tunnusta käytettävän väärin.

9. Tilauksen tekeminen, maksaminen ja alkaminen

Tilauksen tekemisen yhteydessä tilaaja antaa nimi- ja osoitetietonsa, kuten puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoite on pakollinen tieto, koska sen kautta tilaajalle välitetään palveluun liittyvää tietoa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli tilaajan tiedoissa tapahtuu muutoksia, on tilaajan ilmoitettava tietojen muutoksista viivytyksettä Kalevan asiakaspalveluun tai osoitteessa www.kaleva.fi/omakaleva. Tilaus alkaa halutusta päivästä. Tekemällä tilauksen tilaaja hyväksyy samalla tilausehdot.

10. Palvelun päivittäinen aikataulu

Päivän näköislehti on käytettävissä klo 6:een mennessä Kalevan ilmestymispäivänä.

11. Kalevan oikeus keskeyttää näköislehtipalvelu

Kaleva365 Oy:llä on oikeus keskeyttää näköislehden palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä näköislehden teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kaleva pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kaleva pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

12. Vikojen ja häiriöiden korjaus

Kaleva365 Oy korjaa näköislehtipalvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

13. Vahingonkorvausvelvollisuus näköislehden osalta

Näköislehden osalta Kaleva365 Oy vastaa ainoastaan tuottamuksellaan tilaajalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Kaleva365 Oy:n vastuun enimmäismäärä on tilaajan kyseisestä maksullisesta palvelusta maksama hinta. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen Kalevan toimittamiseen tai puuttuneen näköislehden numeron hyvittämiseen jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla. Kaleva ei vastaa tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Kalevalla on oikeus laittaa näköislehti julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.

14. Tilaajan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Tilaaja vastaa itse näköislehden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Kaleva365 Oy:lle tai muille Internetin käyttäjille. Tilaaja vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta. Tilaaja vastaa itse kaikista hänelle näköislehden käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista tai käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

15. Ylivoimainen este

Kaleva ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Kalevan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Kaleva noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista. Kalevalla on oikeus tuottaa näköislehtipalvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa näköislehtipalvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen näköislehteen liittyvällä verkkosivulla tai tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä

Tilausehdot paperilehti

1. Tilausmuodot

Kestotilaus
Voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilauksesta maksettava hinta jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3 tai 2 kuukautta). Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Mikäli laskutusjaksoja on useampi kuin yksi, lisätään tilaushintaan erälisä 2,75 € laskutusjaksoa kohden. Uuden kestotilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin, ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun vähintään kolme arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. Kestotilaajan kumppaniedut ovat voimassa vain, jos kestotilaus on voimassa. Kumppanietuja ei voi käyttää, kun jakelunkeskeytys kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden tai vuodessa yhteensä yli kolmen kuukauden ajan. Kumppanietuhintaisen Kaleva Digin tilaus jatkuu normaalihintaisena, mikäli painetun lehden jakelunkeskeytys kestää yhtäjaksoisesti yli kuukauden.

Määräaikaistilaus
Voimassa sovitun määräajan. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Mikäli laskutusjaksoja on useampi kuin yksi, lisätään tilaushintaan erälisä 2,75 € laskutusjaksoa kohden. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun. Alle kahden kuukauden pituisia lahjatilauksia voi tilata Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntiin.

Opiskelijatilaus

Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta normaalihintaisesta määräaikais- tai kestotilauksesta. Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja omassa taloudessaan asuvat opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista, opiskelu kestää vähintään 8 kk ja opiskeluajalta ei makseta päivärahaa tai palkkaa. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen. Opiskelijatilaus tehdään pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle. Opiskelijatilausoikeus todistetaan voimassa olevalla opiskelijatodistuksella tai opiskelijakortilla. Kestotilauksen tilanneille opiskelijoille todistuspyyntö lähetetään kerran vuodessa. Tilaus muuttuu normaalihintaiseksi, mikäli todistusta ei palauteta. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan kesto- tai määräaikaistilauksen ehtoja.

Tilausvaihtoehdot
Kaleva voidaan tilata viikon jokaiselle päivälle, maanantai-perjantai-tilauksena, perjantai-sunnuntai-tilauksena ja lauantai-sunnuntai-tilauksena. Kaleva ei ilmesty kaikkina juhlapyhinä.

Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan kolmen arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinnaston mukainen hinta ja kulloinkin voimassaoleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksetun tilausmaksun, jolloin irtisanomisaika on 30 päivää. Määräajaksi tehtyä tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken tilausjakson. Maksamattomina perutuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

2. Tilausten alkamisaika

Verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/tilaa tai kampanjasivulla tehty tilaus alkaa yleensä asiakkaan niin halutessa jo seuraavana ilmestymispäivänä, myös viikonloppuisin. Asiakaspalveluun kautta arkipäivinä klo 16:een mennessä annettu tilaus voi alkaa seuraavasta ilmestymispäivästä.

3. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää painetun Kalevan jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta. Kalevan paperilehden voi halutessaan kääntää myös hyväntekeväisyyteen. Muutokset voi tehdä netissä osoitteessa www.kaleva.fi/omakaleva. Muutoksen saa voimaan seuraavasta ilmestymispäivästä, myös viikonloppuisin. Tilapäisen painetun lehden jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 4 päivää. Kestotilaajan jakelunkeskeytys, joka on vähintään neljän päivän pituinen, siirtää kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytysajalla. Määräaikaisissa tilauksissa painetun lehden jakelunkeskeytystä ei hyvitetä. Osoitteenmuutokset ja jakelunkeskeytykset voidaan ilmoittaa myös Kalevan asiakaspalveluun. Arkena klo 16:een mennessä tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavasta tiistaista alkaen.

4. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta.

5. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon tai kampanjaan. Hinnaston mukaiset tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä Kalevassa ja verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu. Kampanjakohtaisesti tilauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tilauksen alkaessa. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset. Kalevalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on merkittävistä palvelutason muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään 30 päivän irtisanomisajalla ilmoittamalla asiasta Kalevan asiakaspalveluun. Laista, asetuksesta, viranomais-
määräyksestä tai vastaavista johtuvat hinta- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia eivätkä oikeuta normaaleista irtisanomisehdoista poikkeavaan irtisanomiseen.

6. Vastuu Kalevan toimittamisesta ja painojäljestä

Kaleva pyritään päälevikkialueen taajamissa jakamaan ilmestymispäivinä arkisin klo 6:een mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella Kaleva jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli Kaleva jää Kaleva365 Oy:stä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä Kalevan yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen Kalevan toimittamiseen tai puuttuneen Kalevan hyvittämiseen, siirtämällä kestotilauksen seuraavaa laskutuskautta toimittamatta jääneitä Kalevia vastaavalla määrällä tai jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla. Kaleva365 Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Kalevan ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Kaleva edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Kalevan toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kalevan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. Mikäli Kalevan liite jää toimittamatta ja tilaaja viivytyksettä reklamoi asiasta Kalevan asiakaspalveluun, Kaleva toimittaa puuttuneen liitteen tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Kalevalla ei ole liitteen toimittamatta jäämisestä muuta tai laajempaa vastuuta eikä liitteen toimittamatta jääminen oikeuta esimerkiksi tilausajan pidennykseen. Kaleva toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Kaleva ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä Kalevista. Kalevassa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Kaleva ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

7. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

8. Tietosuoja

Kalevan tilaajat ovat Kalevan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Kalevalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Kalevan asiakaspalveluun.

Tilausehdot Kaleva Jousto


1. Tilausvaihtoehdot

Tilauspäivät valitaan yksi tai useampi kerrallaan Kalevan itsepalvelu Oma Kalevassa. Valintoja voi muuttaa tarvittaessa myöhemmin. Tilausvaihtoehdot ovat 100 lehteä, 50 lehteä ja 25 lehteä. 100 ja 50 lehden Kaleva Jousto -tilauksen voit käyttää vuoden aikana, 25 lehden Kaleva Jousto -tilauksen kuuden kuukauden aikana. Kaleva Jousto -tilausmuoto on käytettävissä lähes kaikilla Kalevan varhaisjakelualueilla. Antamasi jakeluosoite tarkistetaan, että se sijaitsee varhaiskantoalueella ja Kaleva Jouston tilaaminen on mahdollinen.
Kaleva Jousto on aina määräaikainen tilaus, joka on voimassa sovitun määräajan. Tilaus maksetaan etukäteen verkossa. Kaleva Jouston voi tilata viikon jokaiselle päivälle ja asiakas voi valita itse tilauspäivät. Kaleva ei ilmesty kaikkina juhlapyhinä.

2. Tilauksen irtisanominen

Määräajaksi tehtyä tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken tilausjakson.

3. Tilausten alkamisaika

Verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/jousto tehty tilaus alkaa heti tilausmaksun suorittamisen jälkeen. Voit valita seuraavan päivän lehden klo 17 mennessä Oma Kalevassa ja määritellä lehden toimitusosoitteen.

4. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon tai kampanjaan. Hinnaston mukaiset tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu. Kalevalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan verkossa osoitteessa www.kaleva.fi/asiakaspalvelu tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

5. Vastuu Kalevan toimittamisesta ja painojäljestä

Kaleva pyritään päälevikkialueen taajamissa jakamaan ilmestymispäivinä arkisin klo 6:een mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli Kaleva jää Kaleva365 Oy:stä johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä Kalevan yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla. Kaleva365 Oy:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen Kalevan toimittamiseen tai puuttuneen Kalevan hyvittämiseen toimittamatta jääneitä Kalevia vastaavalla määrällä. Kaleva365 Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Kalevan ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Kaleva edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Kalevan toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Mikäli Kalevan liite jää toimittamatta ja tilaaja viivytyksettä reklamoi asiasta Kalevan asiakaspalveluun, Kaleva toimittaa puuttuneen liitteen tilaajalle, mikäli se on olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Kalevalla ei ole liitteen toimittamatta jäämisestä muuta tai laajempaa vastuuta eikä liitteen toimittamatta jääminen oikeuta esimerkiksi tilausajan pidennykseen. Kaleva toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Kaleva ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä Kalevista. Kalevassa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Kaleva ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

6. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin ilmoittamalla siitä Kalevan asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa tilauksen alkamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

7. Tietosuoja

Kalevan tilaajat ovat Kalevan asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Kalevalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Kalevan asiakaspalveluun.