Laskutettavat ilmoitukset

Laskutettavat ilmoitukset

Laskutusta varten tarvitsemme laskutusosoitteen, ilmoituksen jättäjän tai muun vastuuhenkilön nimen ja yhteystiedot.

Kaleva edellyttää luotollisessa ilmoitusmyynnissä asiakkailta 18 vuoden ikää sekä henkilötunnuksen antamista asiakkaan oikeusturvasyistä. Lasku voidaan, asiakkaan niin halutessa, lähettää myös sähköpostilla. Muualle kuin Suomeen osoitetut ilmoituslaskut lähetämme sähköpostilla. Laskutuslisä on 5 € alle 90 euron laskuissa. Laskun maksuaika on 14 päivää. Viivästyskorko määräytyy yleisen korkolain mukaisesti.  Ilmoituslaskujen maksuvalvonnan ja perinnän hoitaa Ropo Capital Oy. Erääntyneestä maksusta peritään viivästyskorko ja huomautusmaksu.