Asiakaspalvelu Yrityspalvelut Kaleva Oy
Lukijailmoitukset
Oma Kaleva
Facebook Twitter Instagram

Ilmoitusten julkaiseminen

Ilmoittaja vastaa ilmoituksen  asianmukaisuudesta. Kaleva pidättää oikeuden tarkistaa ilmoituksen sisällön ja jättää ilmoituksen julkaisematta, mikäli ilmoitus ei vastaa mainonnan perussääntöjä, alaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisen suosituksia.


Laskutettavat ilmoitukset

Laskutusta varten tarvitsemme laskutusosoitteen, ilmoituksen jättäjän tai muun vastuuhenkilön nimen ja yhteystiedot. Laskutusosoitteen tulee olla Suomessa (ei kuitenkaan Poste Restante). Kaleva edellyttää luotollisessa ilmoitusmyynnissä asiakkailta 18 vuoden ikää sekä henkilötunnuksen antamista asiakkaan oikeusturvasyistä. Ilmoituslasku lähetetään postitse. Laskutuslisä on 5€ alle 90 euron laskuissa. Laskun maksuaika on 7 päivää netto. Viivästyskorko on 8 % laskun eräpäivästä lukien.

Maksuliikenne
Danske Bank: IBAN FI28 8000 1600 8303 51 BIC: DABAFIHH
Nordea: IBAN FI31 2231 1800 0036 21 BIC: NDEAFIHH
OP: IBAN FI65 5741 3610 0108 75 BIC: OKOYFIHH
Optia: IBAN FI12 4600 2020 0035 80 BIC: HELSFIHH
SHB: IBAN FI50 3131 3001 0441 22 BIC: HANDFIHH
POP: IBAN FI02 4744 3020 0118 02 BIC: HELSFIHH

Y-tunnus: 2715049-8
Rekisteritunnus: 0037
Verkkolaskutusosoite: TE003701872740
Välittäjätunnus: Tieto Oyj 003701011385

REKLAMAATIOT JA Vastuu virheistä

Lehden vastuu ilmoituksen poisjäännissä tai julkaisemisessa sattuneessa virheestä on enimmillään ilmoituksesta maksettu hinta ja muihin lehtiin toimitetusta aineistosta sen valmistusarvo. Huomautus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä Kalevan asiakaspalveluun 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Mikäli ilmoitus jää pois lehdestä tai Oikotie.fi -palvelusta mahdollisten teknisten ongelmien takia, ilmoitus julkaistaan seuraavassa mahdollisessa julkaisussa.

Kaleva ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta tai virheestä, joka käy selville ilmoittajalle toimitetusta ja hänen hyväksymästään tai määräaikana palauttamatta jättämästään ilmoitusvedoksesta. Kaleva ei vastaa ilmoituksen poisjäämisestä mahdollisesti aiheutuneista menetyksistä.